Mijn persoonsgegevens zijn reeds gekend bij Dance4friends: JaNeen
(Van nieuwkomers hebben we meer gegevens nodig voor hun aansluiting bij Danssport Vlaanderen.) 

Naam 1:
Geboortedatum 1:
Naam 2:
Geboortedatum 2:
 
E-mailadres:
Adres:
Telefoonnummer:
 
Cursus:
De verplichte aansluiting bij Danssport Vlaanderen (verzekering!) is niet inbegrepen in de cursusprijs. Het lidgeld bedraagt 1 x €10 per persoon per dansjaar (van 1 september tot 31 augustus). Als je steunend lid bent/wordt van Dance4friends (€25 per persoon per dansjaar) is het lidgeld van Danssport Vlaanderen (en dus de verzekering) inbegrepen in je bijdrage.
Lidgeld/verzekering:
 
Betaling:
Indien u betaalt via overschrijving op rekening BE24 0017 5129 0338 van Dance4friends, vermeld dan opnieuw "Disco Swing" en uw naam in de mededeling a.u.b.