Van Danssport Vlaanderen kregen we het label “Kwaliteitsvolle dansclub 2020“:

Het label slaat op de kwaliteit van het clubmanagement, de sportieve werking, de accommodatie, de lesgevers, ethiek en extra‘s.

Wij zijn maar wat fier op deze erkenning, en zullen er alles aan doen om het label (dat 2 jaar geldig is) in de toekomst te behouden!