Beste Dance4friends-vrienden

1. Correctie tarieven m.b.t. dubbele betaling verzekering

Om jullie te verzekeren worden jullie aangesloten bij Danssport Vlaanderen. We hebben aanvankelijk deze verzekering in de tarieven verwerkt. Echter, wie inschrijft voor twee cursussen (bv. Koppeldansen én Fundance) of wie na nieuwjaar inschrijft voor een tweede reeks, betaalt met de huidige tariefstructuur deze bijdrage dubbel. Dat is niet correct.

Daarom hebben we het lidmaatschap voor Danssport Vlaanderen uit onze tarieven gehaald.

De basistarieven voor koppeldansen, Zumba en Fundance worden met €10 verminderd: €80 per reeks/kaart van 12 lessen/beurten.

De verplichte bijdrage van 1 x €10 per persoon per dansjaar zal apart worden verrekend.

Voor kinder- en jongerendansen blijft het tarief ongewijzigd: de verzekering zit in de €60 per reeks verrekend. Kinderen/jongeren nemen slechts deel aan 1 cursus en er is geen risico voor dubbele betaling.

2. Steunende Dance4friends-leden: verzekering Danssport Vlaanderen inbegrepen!

De vrijwillige lidmaatschapsbijdrage voor Dance4friends bedraagt € 25 per persoon per (dans)jaar. Wij willen onze steunende leden graag een direct en tastbaar voordeel bieden door het lidmaatschap bij Danssport Vlaanderen met hun bijdrage te vereffenen.

Vanaf nu zullen Dance4friendsleden voor iedere activiteit het basistarief betalen. Anderen zullen 1 x per dansjaar €10 extra moeten betalen voor hun aansluiting bij Danssport Vlaanderen.

Verder zullen Dance4friends-leden nog een extra korting genieten bij bijzondere gelegenheden (barbecue, afsluitfeest, …).

Jullie vrijwillig lidmaatschap blijft een belangrijke steun voor de club. Het is dankzij die bijdrage dat wij buitengewone kosten, herstellingen aan apparatuur, publiciteit, etc. kunnen betalen en aldus een comfortabel voortbestaan van de vzw kunnen garanderen!

3. Toegang oefenavonden en -namiddagen in het weekend

Al wie via Dance4friends is verzekerd bij Danssport Vlaanderen (hetzij door de vrijwillige lidmaatschapsbijdrage, hetzij door aparte betaling) krijgt gratis toegang tot de oefenavonden en -namiddagen in het weekend.

Gasten‘ (die niet deelnemen aan de georganiseerde lessen) kunnen komen dansen mits een bijdrage van €10 per dansjaar voor de verzekering.

4. Bijsturing

Deze wijzigingen worden onmiddellijk uitgevoerd:

Dance4friends-leden zullen voor iedere inschrijving die ze reeds deden €10 terugbetaald krijgen. Niet-leden die zijn ingeschreven voor meerdere reeksen mogen ook een terugbetaling verwachten.

Hopelijk geeft dit bericht een antwoord op de vragen die hieromtrent leefden. Wij doen ons best om de werking van de vzw transparant te houden voor onze leden. De vzw heeft uiteindelijk als enig doel ons allen te kunnen laten dansen ‘onder vrienden’!

Aarzel niet ons te contacteren mocht je nog vragen hebben.

Met vriendelijke groeten

Dance4friends
Correctie tarieven, voordelen lidmaatschap (mailing)