Als vzw heeft Dance4friends meer uitgaven (huur, dansleraar, …) dan inkomsten (lesgelden). We moeten daarom een reserve van werkingsmiddelen (lees: geld) opbouwen. We kunnen dit alleen middels (vrijwillige) lidmaatschapsbijdragen.

De lidmaatschapsbijdrage voor Dance4friends bedraagt € 25 per persoon per dansjaar. Een dansjaar loopt van 1 september tot 31 augustus en lidgelden worden betaald voor eind september.

Voor Dance4friends-leden is het lidmaatschap Danssport Vlaanderen (=verzekering) inbegrepen! Je moet als cursist dus niet meer de verplichte € 10 per dansjaar bijbetalen.

Info & vragen: 0470 850 750, info@dance4friends.be, of stuur ons een bericht via het online contactformulier.

Steunend lid worden: